Sunat Ab'ad Shalat

Maret 04, 2021

Sunat Ab'ad Shalat Menurut Ulama Fiqh Madzhab Imam Syafi‛i

Tinjauan Pustaka

1). Kitab Safinah al-Najā Hal 68 (Syaikh Salim bin Samir al-Hadhrami) & Kitab Kasyifah al-Sajā (Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani)

فَصْلٌ
أَبْعَاضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ
اَلتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَقُعُوْدُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْأٰلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأٰخِرِ وَالْقُنُوْتُ وَقِيَامُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأٰلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْهِ
Sunat Ab’ad Shalat Ada 7 : 
  1. Tasyahud awal.
  2. Duduk pada saat tasyahud awal.
  3. Membaca Shalawat atas Nabi pada saat duduk tasyahud awal.
  4. Membaca Shalawat atas Keluarga Nabi pada saat duduk tasyahud akhir
  5. Qunut shubuh
  6. Berdiri pada saat qunut shubuh
  7. Membaca Shalawat dan Salam atas Nabi, Keluarga dan Sahabatnya pada qunut shubuh.

Daftar Pustaka

al-Hadhrami, Syekh Salim bin Samir. Safinah al-Najā Hal 68
al-Bantani, Syaikh Muhammad Nawawi. Kasyifah al-Sajā.

Artikel Paling Relevan

Comments


EmoticonEmoticon